Śląskie Drogi do Wolności to projekt edukacyjny skierowany do uczniów śląskich szkół średnich poświęcony ukazywaniu historii lokalnej na tle wydarzeń z historii Polski, mający na celu popularyzację historii lokalnej, promowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, rozwijanie zainteresowań historycznych uczestników, jak również organizowanie czasu wolnego młodzieży w twórczy i pożyteczny sposób.

 

ciekawostki.

#PodzielSięHistorią

materiały edukacyjne.

Zachęcamy do zapoznania się oraz korzystania z naszych konspektów, wypracowanych w ramach projektu: 

- zajęcia w szkołach, 
- gry terenowe,
- happeningi historyczne.


 

 
 

© 2023 by Urban Artist. Proudly created with Wix.com