Śląskie Drogi do Wolności - Akademia Powstań Śląskich 2.0. to projekt edukacyjny skierowany do uczniów śląskich szkół średnich poświęcony ukazywaniu historii lokalnej na tle wydarzeń z historii Polski, mający na celu popularyzację historii lokalnej, promowanie postaw obywatelskich
i patriotycznych, rozwijanie zainteresowań historycznych uczestników,
jak również organizowanie czasu wolnego młodzieży
w twórczy i pożyteczny sposób.

 

Ciekawostki

#PodzielSięHistorią

Projekt bez tytułu (4).png

statut ograniczony

Województwo Śląskie będzie obejmowało wszystkie ziemie śląskie przyznane Polsce, czy to ze Śląska Cieszyńskiego, czy też na mocy art. 88 Traktatu Wersalskiego z Niemcami z 28 czerwca 1919 r. (Dz. Ustaw z 26 kwietnia 1920 r. № 35 poz. 200).
Województwo Śląskie będzie nieodłączalną częścią składową Rzeczypospolitej Polskiej i będzie posiadało prawa samorządne stosownie do przepisów niniejszego statutu organicznego." - to pierwsze zdania Statutu Organicznego Województwa Śląskiego uchwalonego przez polski sejm ustawodawczy dokładnie 101 lat temu. Praca nad ustawą trwała od maja do lipca 1920 roku, a koordynował je późniejszy marszałek sejmu śląskiego - Konstanty Wolny.

Materiały edukacyjne

Zachęcamy do zapoznania się oraz korzystania z naszych materiałów, wypracowanych w ramach projektu: 


 


 

 
LOGO ŚDDW APŚ 2.0 .png

Kontakt

Dziękujemy!

Koordynator Projektu

Maciej Malik
tel. 887 752 741
e-mail: malik@rozdzienski.org

tel. 

1.png
BELKA SSDW.png