My w piątej klasie szkoły podstawowej. Wokół śnieg, lód, woda. Stoimy pośrodku Rycerskiego Potoku i wyciągamy dwa palce swojej prawej dłoni w kierunku ognia. Moment złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego. Obydwaj dobrze go pamiętamy. Co czujesz, gdy wspominasz tamte wydarzenia?

Niemniej składając Przyrzeczenie Harcerskie jesteśmy w gruncie rzeczy nieświadomymi dziećmi. Za naszego życia na szczęście miała miejsce nowelizacja Prawa Harcerskiego, dzięki czemu z czystym sercem możemy powiedzieć, że je jako tako przestrzegamy. Samo wydarzenie zmiany treści Prawa Harcerskiego pokazało nam, że nie wszystko jest stałe i co więcej. Niektóre wartości zapisane w dokumentach naszej organizacji można kwestionować. Co dzisiaj sądzisz o rocie Przyrzeczenia Harcerskiego, a także o Prawie Harcerskim? Napisz to na karcie drugiej.

 

Prawo Harcerskie

  1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.

  2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.

  3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.

  4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.

  5. Harcerz postępuje po rycersku.

  6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.

  7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.

  8. Harcerz jest zawsze pogodny.

  9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.

  10. Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli, mowie i uczynkach; jest wolny od nałogów.

Przyrzeczenie Harcerskie

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu