Jak myślisz, które z cech Twojego charakteru pomagają w rozwoju Drużyny (pewnie od razu myślisz o wadach – zostaw je na kolejny punkt – teraz myślimy wyłącznie o pozytywach)? Umiejętność analitycznego myślenia? Rozwinięta empatia? To, że bardzo przejmujesz się wszystkim, aby było zorganizowane jak najlepiej?

 

Poza Twoimi dobrymi cechami, które dajesz Jedynce, zastanów się także, czego życie harcerskie Ciebie nauczyło? Albo które z Twoich naturalnych cech znalazły przestrzeń do rozwoju? Co Ty dałeś 1HDW, a co 1HDW dała Tobie? Napisz to na karcie szóstej.