Wszyscy mamy wady. Przez nie ponosimy porażki, zawodzimy najbliższych, a także samego siebie. Ciężko jest je pokonać, ale cytując gen. Roberta Baden-Powella - "Spróbujmy ten świat zostawić choć trochę lepszym, niż go zastaliśmy". Dotyczy to także nas samych. Harcerstwo jest takim bezpiecznym inkubatorem, gdzie w otoczeniu najbliższych możemy się doskonalić. Często powtarza się, że pierwszym krokiem, aby pokonać swoje wady, jest ich nazwanie. Jak uważasz, które cechy Twojego charakteru, najbardziej obciążają działalność Drużyny? Jak temu zaradzić? Napisz to na karcie siódmej.