I_powstanie_slaskie.jpg

Powstania śląskie definiujemy jako “trzy konflikty zbrojne na Górnym Śląsku” i często nasza wiedza i ciekawość o nich kończy się właśnie na tej regułce. Zapominamy jednak o najważniejszym - o ludziach. Społeczności, bez której do niczego by nie doszło. Ludzi, którzy chcieli tu polskich rządów. 

 

Często możemy się spotkać z określeniem, że powstania były tzw. prowokacją ze strony polaków, a Ślązacy tak naprawdę nie chcieli włączenia Śląska do Polski. Mniej więcej połowa Górnoślązaków w plebiscycie opowiedziała się za pozostawieniem tego regionu w granicach Niemiec, niemniej jednak druga połowa licząca kilkaset tysięcy dorosłych powiedziała “tak” dla Polski. Nie byłoby jednak ani propolskiego nastawienia ludności, ani ochotniczych oddziałów powstańczych, gdyby nie było tu prężnie działających i rozwijających się polskich organizacji, począwszy od ugrupowań o charakterze politycznym, poprzez organizacje zawodowe, na społeczno-kulturalnych stowarzyszeniach i kółkach skończywszy.

Zapamiętajcie to czego się dowiecie w trakcie przejścia Wystawy z Kuratorem i zróbcie sobie zdjęcie w Muzeum Górnośląskim.