I_powstanie_slaskie.jpg

Zgodnie z postanowieniem artykułu 88 Traktatu Wersalskiego, obszarem plebiscytowym zarządzała Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa z siedzibą w Opolu. Powstał też w Bytomiu Polski, a w Katowicach - Niemiecki Komisariat Plebiscytowy. Powstał on 4 kwietnia 1920 r. Jego siedzibę ulokowano w Katowickim Zentralhotel, zaś komisarzem został mianowany burmistrz Rozbarku, dr Kurt Urbanek. Głównym zadaniem Komisariatu Plebiscytowego było podejmowanie wszelkich działań zapewniających panowanie na ziemi śląskiej. Budynek Domu Polskiego UL, przy jakim się teraz znajdujecie został wyremontowany ze środków Unii Europejskiej, a nakładem energii organizacyjnej i operacyjnej Hufca Bytom Związku Harcerstwa Polskiego. W okresie Powstań Śląskich na placyku przy ULu Powstańcy Śląscy składali swoje przysięgi wojskowe. Dowiedzcie się, kto był właścicielem przedmiotowego budynku w latach 1912 - 1921. Zapiszcie to na drugiej stronie karty zadań.