I_powstanie_slaskie.jpg

Obelisk, jak i całe otoczenie pomnika zostały wybudowane z myślą upamiętnienia wszystkich, którzy w trakcie swojego życia chociaż przez moment postanowili zaryzykować i walczyć o Polskę. O samą Polskę, jak i o polskość Śląska.

Na szczycie pomnika stylizowanym na cokół, znajduje się symbol Rodła.

Rodło przedstawia bieg rzeki Wiły wraz z zaznaczonym stołecznym miastem Krakowem – stolicą królów Rzeczypospolitej, pod którymi rządami Polska przeżywała największy rozwój w swojej historii. Rodło powstało po przejęciu przez Adolfa Hitlera władzy w Niemczech. Naziści w ramach likwidacji struktury organizacyjnej Republiki Weimarskiej zmieniali także symbolikę wszystkich niemieckich organizacji i instytucji. Godłem państwowym Niemiec stała się swastyka, a pozdrowieniem podniesienie ręki oraz okrzyk „Heil Hitler”. Wprowadzenia tej zewnętrznej symboliki naziści wymagali od wszystkich działających w III Rzeszy organizacji politycznych, kulturalnych i społecznych. Zakazali oni jednocześnie używania innych symboli z wyjątkiem tych, które sami proponowali. Obowiązywał także pruski zakaz używania przez Polaków w Niemczech znaku Orła Białego. Związek Polaków w Niemczech stanął więc wobec problemu zaakceptowania nazistowskiej symboliki. W ocenie zarządu organizacji akceptacja ta byłaby zgodą na całkowitą germanizację związku oraz utratę jego polskiego charakteru. Dlatego też z inspiracji dra Jana Kaczmarka działacze organizacji postanowili utworzyć nowy znak, który umożliwi obejście wszystkich zakazów, a jednocześnie będzie podkreślał narodowy charakter organizacji. W ten sposób dzięki współpracy i inwencji wielu członków Związku Polaków w Niemczech powstało Rodło przedstawiające bieg Wisły i zewnętrznie wyglądające jak półzmodyfikowanej swastyki, a jednocześnie nią niebędące. W ten sprytny sposób Polacy w Niemczech uniknęli przyjęcia symboliki nazistowskiej. W rzeczywistości bowiem pozornie podobny znak oznaczał łączność Polaków mieszkających w Niemczech z polską macierzą i był przeciwstawiany swastyce.

Dowiedzcie się ile metrów ma obelisk, napiszcie to na drugiej stronie karty zadań.

Zróbcie sobie zdjęcie przy Pomniku.