obraz.png

Aby w pełni zrealizować ten punkt:
- Wykonajcie zdjęcie swojej grupy, jak pozujecie przy Zamku Piastowskim. (+1 pkt)

Nie bez znaczenia pozostaje kontekst granic administracyjnych naszego państwa. Zwrócić należy uwagę, że historia granicy polsko-niemieckiej  wiąże się nierozłącznie z zakończeniem I wojny światowej. Śląsk, a zatem również ziemia gliwicka (w ówczesnym kształcie) należały do Rzeszy Niemieckiej. W wyniku zawarcia pokoju przez państwa Ententy z Niemcami 7 maja 1919 roku, Górny Śląsk jako obszar zamieszkały w większości przez ludność Polską miał zostać przyłączony do Polski. Jednakże na skutek działań strony niemieckiej, mocarstwa zgodziły się na poddanie pod plebiscyt terenów Górnego Śląska. Głosownie jednak nie miało stanowić o bezpośrednim podziale ziemi górnośląskiej – propozycję podziału miała zaproponować dopiero Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku, ostateczne granice ustalić Liga Narodów,  a zatwierdzić Rada Ambasadorów. Terror i represje niemieckie doprowadziły do wybuchu dwóch powstań śląskich jeszcze przed ustalonym terminem.