Wojciech Korfanty, a właściwie Adalbert Korfanty w rankingach i plebiscytach na Górnym śląsku, zaliczany jest do najwybitniejszych Ślązaków i osób najbardziej zasłużonych dla tego regionu. Korfanty współkierował m.in. II Powstaniem Śląskim, które nie było już spontanicznym zrywem Polskiej ludności chcącej przyłączenia regionu do Polski, a odpowiedzią Polskich organizacji wojskowych i plebiscytowych na antypolskie działania niemieckie. W nocy z 2 na 3 maja pojedyncze strajki niezadowolonych z trudnych warunków materialnych oraz bezrobocia mieszkańców regionu przerodziły się w strajk generalny na którego czele stanął Korfanty.

Kto jest autorem projektu gmachu gliwickiego Sądu Rejonowego? (+1pkt)

Nakręćcie krótki filmik (30s) o wybuchu III Powstania Śląskiego (+1pkt)