obraz.png

Aby w pełni zrealizować ten punkt:
- Wykonajcie zdjęcie swojej grupy, jak pozujecie przy Wieży Spadochronowej. (+1 pkt)

- Dowiedzcie się ile metrów wieża ma obecnie, a ile miała w trakcie II Wojny Światowej. Odpowiedź zapiszcie na tyle karty. (+1 pkt)

Wieża jest symbolem walki górnoślązaków o polskość śląska w czasie kampani wrześniowej. Niektórzy badacze określają tę walkę  jako IV powstanie śląskie, co wiąże się z tym że Wojska Polskie wycofały się z tych terenów 2 września. Obowiązek obrony terytoriów została podjęta przez harcerzy oraz młodzież powstańczą, którzy zgromadzili się w Parku Kościuszki. W czasie trwania strzelaniny część z harcerzy korzystała z wieży spadochronowej. Według tej  popularnej opowieści wkraczający do Katowic Niemcy  mieli mścić się na harcerzach bezczeszcząc ich zwłoki zrzucaniem ich z wieży. Ta historia wzbudza kontrowersję, ponieważ dowódca wkraczających wojsk nie odnotował  tego wydarzenia w swoich raportach. Niektórzy historycy uznają ten epizod za mit historyczny spopularyzowany książką Kazimierza Gołby.