Wojciech Korfanty, a właściwie Adalbert Korfanty w rankingach i plebiscytach na Górnym śląsku, zaliczany jest do najwybitniejszych Ślązaków i osób najbardziej zasłużonych dla tego regionu. Korfanty współkierował m.in. II Powstaniem Śląskim, które nie było już spontanicznym zrywem Polskiej ludności chcącej przyłączenia regionu do Polski, a odpowiedzią Polskich organizacji wojskowych i plebiscytowych na antypolskie działania niemieckie. W nocy z 2 na 3 maja pojedyncze strajki niezadowolonych z trudnych warunków materialnych oraz bezrobocia mieszkańców regionu przerodziły się w strajk generalny na którego czele stanął Korfanty.

Zgodnie ze wskazówkami policzcie litery na tablicy z 1947 r.

Kim jest postać historyczna, która Wam wyszła? Napiszcie na odwrocie karty. (+1pkt)

_2 L F _7 _8 _26.  _18 G R_1 _9 B _8 _17 _33 K