obraz.png

Zgodnie z postanowieniem artykułu 88 Traktatu Wersalskiego, obszarem plebiscytowym zarządzała Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa z siedzibą w Opolu. Powstał też w Bytomiu Polski, a w Katowicach - Niemiecki Komisariat Plebiscytowy. Powstał on 4 kwietnia 1920 r. Jego siedzibę ulokowano w Katowickim Zentralhotel, zaś komisarzem został mianowany burmistrz Rozbarku, dr Kurt Urbanek. Głównym zadaniem Niemieckiego Komisariatu Plebiscytowego było podejmowanie wszelkich działań zapewniających pozostanie obszaru plebiscytowego w obszarze państwa niemieckiego.

- Kim był Henryk Jarczyk? Nakręcicie 30s filmik, w którym to mówicie. (+1pkt)

- Zróbcie sobie zdjęcie przy tablicy.