289e226f-7abe-4d60-82c3-0c3d47cbfd28_f1400x900.jpg

- Zróbcie sobie (to już ostatnie) zdjęcie na tle tablicy. (+1 pkt)
- Jakim nazwiskiem posługiwał się Mastelarz? Odpowiedź zapiszcie z tyłu karty. (+1 pk)

W tym domu w latach 1925 - 1959 mieszkał Stanisław Mastalerz. Mastelarz urodził się w 1895 roku w Szarleju.
W 1907 roku rozpoczął pracę w piekarskiej kopalni “Helena” i dołączył do Związku Wzajemnej Pomocy
i Zjednoczenia Zawodowego Polskiego. Podobnie jak wielu Górnoślązaków służył w armii pruskiej na froncie zachodnim
w czasie pierwszej wojny światowej.
W 1917 roku został ciężko ranny i wrócił do kraju. Na śląsku zaangażował się w Polską Organizację Wojskową, która była organizacją konspiracyjną i jednocześnie była inicjatorem wybuchu powstań śląskich. Brał udział w drugim i trzecim powstaniu.  W okresie międzywojennym zaangażował się w ruchy kombatanckie zrzeszające byłych żołnierzy
i powstańców. Mastalerz był członkiem Towarzystwa Gimnastyczne “Sokół”
i angażował się w propagowanie sportu. Był wielkim miłośnikiem piłki nożnej i jest autorem pierwszych polskich przepisów tej dyscypliny.