Poniżej znajdują się  materiały do zajęć. 

Konspekt Solidarność

Linia Czasu

Konspekt zajęć