Różnice narodowościowe, językowe, a także klasowe wśród ludności Górnego Śląska doprowadziły do sporu granicznego pomiędzy Niemcami, a Polską. W okresie po I Wojnie Światowej, gdy gospodarka niemiecka była w opłakanym stanie,
a państwo polskie dopiero się odradzało po 123 latach zaborów, bogaty przemysłowo teren Górnego Śląska był niezwykle atrakcyjny dla każdego z okolicznych państw. Z tego powodu w akcje plebiscytowe czynnie zaangażowały się obydwa rządy. Patowa sytuacja międzynarodowa oraz całość atmosfery doprowadziły do zbrojnej reakcji propolskiej części mieszkańców Górnego Śląska. W ten sposób doszło do I, II a także III Powstania Śląskiego.

obraz.png

Zapraszamy do historycznej gry miejskiej organizowanej w ramach projektu Śląskich Dróg Do Wolności. Gra przeprowadzi Was przez kolejne wydarzenia, postaci oraz miejsca związane z śląskimi drogami do Rzeczypospolitej.

Niech kod na górze kolejnego kwadratu prowadzi Was do kolejnych punktów. Gdy do nich dojdziecie, zeskanujcie QR cod z planszy. Tak poznacie zadania.