obraz.png

Zgodnie z postanowieniem artykułu 88 Traktatu Wersalskiego, obszarem plebiscytowym zarządzała Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa z siedzibą w Opolu. Powstał też w Bytomiu Polski, a w Katowicach - Niemiecki Komisariat Plebiscytowy. Powstał on 4 kwietnia 1920 r. Jego siedzibę ulokowano w Katowickim Zentralhotel, zaś komisarzem został mianowany burmistrz Rozbarku, dr Kurt Urbanek. Głównym zadaniem Niemieckiego Komisariatu Plebiscytowego było podejmowanie wszelkich działań zapewniających pozostanie obszaru plebiscytowego w obszarze państwa niemieckiego.

- Kto dowodził I Powstaniem Śląskim?. (+1pkt)

- Nakręćcie 30 s filmik na temat tej osoby (+1 pkt)