289e226f-7abe-4d60-82c3-0c3d47cbfd28_f1400x900.jpg

Gdzie znajdowała się dawna "Księgarnia Polska"? W którym budynku?. (+1 pk)

W Tarnowskich Górach odbywały się też liczne spotkania ludności polskiej ze znanymi osobami jawnie deklarującymi swe polskie pochodzenie. Spotkania te odbywały się w Hotelu "Prinz Regent". Do licznie zgromadzonych przemawiali tam m.in. Jan Bondkowski, Teofil Królik, Jan Kaczor, Stanisław Janicki, Jan Talaga i inni. Właściciel tego Hotelu Karol Majowski przez cały okres plebiscytowy mimo szykan ze strony władz niemieckich udostępniał pomieszczenia hotelu na potrzeby działalności polskich organizacji, dzięki czemu hotel ten bardzo szybko stał się najważniejszym centrum polskości na terenie całego powiatu tarnogórskiego. Wiosną 1919 r. Jan Nowak założył w Tarnowskich Górach przy Rynku księgarnię pod szyldem "Księgarnia Polska".